Eko-kalendarium
Bezpłatne szkolenie finansowane z EFS
OZE / FOTOWOLTAIKA / DOTACJE
Data rozpoczęcia imprezy: 28.07.2014 r.

Webinarium
"Ustawa kogeneracyjna. Charakterystyka i zasady działania systemu wsparcia."
Data rozpoczęcia imprezy: 20.08.2014 r.

Wystawa Zieleń to życie
Data rozpoczęcia imprezy: 28.08.2014 r.

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji
Data rozpoczęcia imprezy: 29.08.2014 r.

Mistrzostwa Europy we wspinaczce drzewnej
Data rozpoczęcia imprezy: 29.08.2014 r.

Felietony
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...
21.07.2014 r.
Czy „oszołom” może być partnerem?
Pozarządowe organizacje ekologiczne wśród samorządowców mają generalnie kiepską opinię. „Oszołomy”,...
25.06.2014 r.
Liczy się jakość
Dzisiaj chcę napisać o jakości. Proszę się nie bać – nie chodzi mi o ISO, TQM czy też inne systemy. Pochylam się nad tym tematem już...
25.06.2014 r.
Wsparcie dla OZE jako pomoc publiczna
Obowiązujący w Polsce system prawny, w tym w szczególności ustawa Prawo energetyczne, kompleksowo reguluje kwestię rozwoju odnawialnych...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    25.07.2014 r.
Ciepło, cieplej… ciepłownia!
Ponad połowa mieszkańców Polski nie korzysta z miejskich sieci ciepłowniczych, wykorzystując do ogrzania swoich domów i mieszkań małe kotłownie bądź instalacje grzewcze, negatywnie oddziałujące na środowisko.
25.07.2014 r.
Jaka przyszłość OZE?
Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
24.07.2014 r.
Nowoczesny ZZO w Kamieńsku już za rok
Na terenie składowiska w Ruszczynie, gm. Kamieńsk wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który zacznie działać w przyszłym roku.
24.07.2014 r.
Jaki program dla miast?
72 proc. ludności UE mieszka w miastach, których dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio - ponad dwie trzecie wszystkich unijnych polityk. Dlatego KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju miast.
24.07.2014 r.
Targi Komtechnika: szerzej o gospodarce komunalnej
Tegoroczna ekspozycja targów KOMTECHNIKA (14-17.10.2014) w Poznaniu harmonijnie łączyć się będzie z częścią POLEKO poświęconą tematyce odpadów i recyklingu.
23.07.2014 r.
Straty przez brak planowania
Koniec budowania oddalonych od siebie budynków z dala od granic miast i pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w centrach aglomeracji – takie zmiany ma wprowadzić nowy kodeks urbanistyczno-budowlany.
23.07.2014 r.
Bydgoszcz: nowe place zabaw
Wkrótce w Bydgoszczy ruszy budowa dwóch nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Estetyczne i bezpieczne urządzenia do zabawy zostaną zamontowane na Czyżkówku i Okolu.
23.07.2014 r.
Gmina z misją - szansa na dodatkowe punkty
Wszystkich uczestników konkursu "Gmina z misją" namawiamy do zachęcania nauczycieli, studentów i edukatorów do zgłaszania się do konkursu „Lekcja o niskiej emisji’’. Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza lekcyjnego na temat niskiej emisji. Za każde zgłoszenie gmina otrzymuje 1 dodatkowy punkt, co umocni waszą pozycję w liście rankingowej i przybliży do zwycięstwa!
23.07.2014 r.
Radom: Plac Jagielloński nadal bez koncepcji
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu został zakończony, ale nie przyniósł jednoznacznego rozstrzygnięcia o przyszłym wizerunku placu. Sąd konkursowy nie przyznał ani pierwszej, ani drugiej nagrody.
Artykuł promocyjny
26.06.2014 r.
Wiosnę z Budoskopem spędziliśmy na zachodzie. Wrocław (22.05.2014) Szczecin (11.06.2014) i Poznań (12.06.2014)
Tak jak i rok, my również jesteśmy już na półmetku realizacji cyklu „Budoskop – Warsztat Architekta – Meeting with innovation”. Wiosenne spotkania spędziliśmy na zachodzie naszego kraju, aby od jesieni przenieść się na wschód.
Odpady i recykling
24.07.2014 r.
Nowoczesny ZZO w Kamieńsku już za rok
Na terenie składowiska w Ruszczynie, gm. Kamieńsk wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który zacznie działać w przyszłym roku.
24.07.2014 r.
Targi Komtechnika: szerzej o gospodarce komunalnej
Tegoroczna ekspozycja targów KOMTECHNIKA (14-17.10.2014) w Poznaniu harmonijnie łączyć się będzie z częścią POLEKO poświęconą tematyce odpadów i recyklingu.
22.07.2014 r.
Nowelizacja ustawy śmieciowej - trwają prace w Sejmie
Sejmowa podkomisja zakończyła wczoraj prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o własności lokali. Dziś Komisja Ochrony Środowiska rozpatrzy sprawozdanie z prac podkomisji.
Wodociągi-Kanalizacja
23.06.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.