Eko-kalendarium
7. Targi Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych RubPlast EXPO 2014
Data rozpoczęcia imprezy: 04.11.2014 r.

XI Międzynarodowa Konferencja
Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji
Data rozpoczęcia imprezy: 04.11.2014 r.

Targi Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii
Data rozpoczęcia imprezy: 05.11.2014 r.

XXI konferencja naukowa w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
Data rozpoczęcia imprezy: 05.11.2014 r.

Konferencja
"Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego"
Data rozpoczęcia imprezy: 06.11.2014 r.

Felietony
30.10.2014 r.
In house? Po pierwsze - konkurencyjność
Dyskusja, która rozgorzała w temacie zamówień „in house” w gospodarce odpadami, wymaga osobnego komentarza. Chciałbym na...
30.10.2014 r.
Nie jesteśmy poborcami podatków
Nad branżą krąży widmo. Widmo powszechnych, ujednoliconych opłat za służebność przesyłu. Rodząca się w bólach od dwóch lat...
30.10.2014 r.
Jak żyć?
Zaczęła się prawdziwa jesień. Przed nami Envicon, Kongres Wodociągowców i wybory samorządowe, nie mówiąc już o innych...
30.10.2014 r.
Węglowa autarkia – bezpieczna energia dla każdego?
W sierpniu br. rząd zaprezentował nowy, wstępny projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Społeczeństwo dostało dwa tygodnie na...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    31.10.2014 r.
Rada UE ds. środowiska: odpady, klimat, zazielenianie
Zazielenianie w ramach przeglądu strategii „Europa 2020”, przygotowania do konferencji ONZ COP20 w Limie oraz pakiet odpadowy były przedmiotem obrad posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Luksemburgu.
31.10.2014 r.
Gdańsk: nowe drzewa
Jarząb szwedzki, robinia akacjowa, klon purpurowy, olcha czarna, lipa drobnolistna czeremcha. Łącznie ponad pół tysiąca sadzonek. Wartość wszystkich - ponad 350 tysięcy złotych. Właśnie zaczęły się w Gdańsku tzw. nasadzenia zamienne.
31.10.2014 r.
Odpady z oczyszczalni na polu
Poznańscy policjanci udaremnili składowanie nielegalnych odpadów na terenie powiatu kościańskiego. Właścicieli dwóch spółek działając na szkodę poznańskiej spółki komunalnej wywozili odpady na pola uprawne.
31.10.2014 r.
Praktyka w funkcjonowaniu instalacji regionalnych
Forum eksploatatorów RIPOK to spotkanie skierowane do eksploatatorów oraz osób planujących rozbudowę instalacji. Ma na celu zaangażowanie wszystkich przedstawicieli RIPOK-ów w bezpośredni dialog.
31.10.2014 r.
O spalarniach w międzynarodowym gronie
W pierwszym tygodniu listopada odbędzie się w Bydgoszczy XI Międzynarodowa Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów - od planów do realizacji.
30.10.2014 r.
Poznań: wiecha na spalarni
Na budowie poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) najwyższy z projektowanych budynków spalarni osiągnął maksymalną wysokość na poziomie 43,45 m. Zgodnie z tradycją budowlaną, ekipy wykonujące inwestycję zawiesiły wiechę – symbol osiągnięcia najwyższej wysokości obiektu.
30.10.2014 r.
Mniej trujących spalin nad Europą
O 1,8 proc. zmniejszyła się w 2013 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej, wspieranej przez Europejską Agencję Środowiska.
30.10.2014 r.
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 – filmy szkoleniowe
Czy prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 ma szansę powodzenia? Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000, wykorzystując je w sposób odpowiedzialny? Odpowiedzi z pewnością dostarczą szkolenia, filmy i broszury w ramach projektu „Na Szlaku Natura 2000″.
Artykuł promocyjny
Zarządzanie geoprzestrzenne ProjectWise rozszerza możliwości wyszukiwania dokumentów Wydziału Wodociągów Miasta Filadelfia
Miasto oszczędza 30 000 USD za każdym razem, gdy plik CAD ProjectWise jest lokalizowany i wykorzystywany ponownie zamiast tworzony od nowa.
Odpady i recykling
31.10.2014 r.
O spalarniach w międzynarodowym gronie
W pierwszym tygodniu listopada odbędzie się w Bydgoszczy XI Międzynarodowa Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów - od planów do realizacji.
30.10.2014 r.
Poznań: wiecha na spalarni
Na budowie poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) najwyższy z projektowanych budynków spalarni osiągnął maksymalną wysokość na poziomie 43,45 m. Zgodnie z tradycją budowlaną, ekipy wykonujące inwestycję zawiesiły wiechę – symbol osiągnięcia najwyższej wysokości obiektu.
29.10.2014 r.
Decyzje traca ważność
Ministerstwo Środowiska przypomina - 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.