Eko-kalendarium
Wystawa Zieleń to życie
Data rozpoczęcia imprezy: 28.08.2014 r.

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji
Data rozpoczęcia imprezy: 29.08.2014 r.

Mistrzostwa Europy we wspinaczce drzewnej
Data rozpoczęcia imprezy: 29.08.2014 r.

XVIII Konferencja
Kompleksowa gospodarka odpadami
Data rozpoczęcia imprezy: 02.09.2014 r.

Polski Kongres Energii Odnawialnej
Data rozpoczęcia imprezy: 08.09.2014 r.

Felietony
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...
21.07.2014 r.
Czy „oszołom” może być partnerem?
Pozarządowe organizacje ekologiczne wśród samorządowców mają generalnie kiepską opinię. „Oszołomy”,...
25.06.2014 r.
Liczy się jakość
Dzisiaj chcę napisać o jakości. Proszę się nie bać – nie chodzi mi o ISO, TQM czy też inne systemy. Pochylam się nad tym tematem już...
25.06.2014 r.
Wsparcie dla OZE jako pomoc publiczna
Obowiązujący w Polsce system prawny, w tym w szczególności ustawa Prawo energetyczne, kompleksowo reguluje kwestię rozwoju odnawialnych...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    21.08.2014 r.
Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych
Jednym z głównych celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 jest zwiększenie ilości przetwarzanych osadów ściekowych w procesach termicznych.
21.08.2014 r.
Gmina z misją - szansa na dodatkowe punkty
Wszystkich uczestników konkursu "Gmina z misją" namawiamy do zachęcania nauczycieli, studentów i edukatorów do zgłaszania się do konkursu „Lekcja o niskiej emisji’’. Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza lekcyjnego na temat niskiej emisji. Za każde zgłoszenie gmina otrzymuje 1 dodatkowy punkt, co umocni waszą pozycję w liście rankingowej i przybliży do zwycięstwa!
20.08.2014 r.
Środki dla MŚP na obniżanie zużycia energii
215 milionów EUR w formie dotacji i kredytów przeznaczy Narodowy Fundusz oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOIR) na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków - z możliwością zastosowania OZE.
19.08.2014 r.
Wstąp po wiedzę na Forum Recyklingu
Nowe regulacje prawne, zbiórka, odzysk i recykling ZSEE, baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów i złomu to tematy, które będą prezentowane podczas Forum Recyklingu - bezpłatnego trzydniowego cyklu seminariów podczas Targów Poleko.
19.08.2014 r.
Ciepło, cieplej… ciepłownia!
Ponad połowa mieszkańców Polski nie korzysta z miejskich sieci ciepłowniczych, wykorzystując do ogrzania swoich domów i mieszkań małe kotłownie bądź instalacje grzewcze, negatywnie oddziałujące na środowisko.
18.08.2014 r.
Stanowisko branży gospodarki odpadami
Po debacie zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą powstał dokument obrazujący ostatecznie uzgodnione stanowisko branży gospodarki odpadami w sprawie oceny wdrożonych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami. Dokument zostanie podpisany przez KIG, PIGO, ZPGO, Radę RIPOK i KIGO.
18.08.2014 r.
Ekoodpowiedzialni w biznesie: zgłoszenia do 1 września!
Firmy, które w swoim rozwoju uwzględniają aspekt ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań to potencjalni uczestnicy konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” realizowanego przez firmę Abrys.
14.08.2014 r.
Szkolenia - Na Szlaku Natura 2000
Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak wykorzystać te walory w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu? Uczestnicy szkoleń nie pozostaną bez odpowiedzi na te pytania.
14.08.2014 r.
Poprawi się jakość wody w Bystrzycy
Nadmiar fosforu w wodach rzek pochodzi ze ścieków zawierających m.in. detergenty. Do wzrostu ilości azotu przyczyniają się m.in. nawozy mineralne. Dzięki modernizacji oczyszczalni w Jurczycach zawartość azotu i fosforu w ściekach będzie mniejsza.
Artykuł promocyjny
26.06.2014 r.
Wiosnę z Budoskopem spędziliśmy na zachodzie. Wrocław (22.05.2014) Szczecin (11.06.2014) i Poznań (12.06.2014)
Tak jak i rok, my również jesteśmy już na półmetku realizacji cyklu „Budoskop – Warsztat Architekta – Meeting with innovation”. Wiosenne spotkania spędziliśmy na zachodzie naszego kraju, aby od jesieni przenieść się na wschód.
Odpady i recykling
19.08.2014 r.
Wstąp po wiedzę na Forum Recyklingu
Nowe regulacje prawne, zbiórka, odzysk i recykling ZSEE, baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów i złomu to tematy, które będą prezentowane podczas Forum Recyklingu - bezpłatnego trzydniowego cyklu seminariów podczas Targów Poleko.
18.08.2014 r.
Stanowisko branży gospodarki odpadami
Po debacie zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą powstał dokument obrazujący ostatecznie uzgodnione stanowisko branży gospodarki odpadami w sprawie oceny wdrożonych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami. Dokument zostanie podpisany przez KIG, PIGO, ZPGO, Radę RIPOK i KIGO.
14.08.2014 r.
Nadchodzą zmiany w legislacji europejskiej
Komisja Europejska opublikowała (2 lipca br.) projekt dyrektywy nowelizującej sześć dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami .
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.