Eko-kalendarium
XVIII Forum Ciepłowników Polskich
Data rozpoczęcia imprezy: 14.09.2014 r.

III Forum Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Miejskiej. Miasta i regiony w perspektywie 2014-2020
Data rozpoczęcia imprezy: 15.09.2014 r.

Targi RECYKLING
Recykling Metali Nieżelaznych
Data rozpoczęcia imprezy: 16.09.2014 r.

27. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB
Data rozpoczęcia imprezy: 16.09.2014 r.

VIII Konferencja
Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych
Data rozpoczęcia imprezy: 16.09.2014 r.

Felietony
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...
21.07.2014 r.
Czy „oszołom” może być partnerem?
Pozarządowe organizacje ekologiczne wśród samorządowców mają generalnie kiepską opinię. „Oszołomy”,...
25.06.2014 r.
Liczy się jakość
Dzisiaj chcę napisać o jakości. Proszę się nie bać – nie chodzi mi o ISO, TQM czy też inne systemy. Pochylam się nad tym tematem już...
25.06.2014 r.
Wsparcie dla OZE jako pomoc publiczna
Obowiązujący w Polsce system prawny, w tym w szczególności ustawa Prawo energetyczne, kompleksowo reguluje kwestię rozwoju odnawialnych...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    15.09.2014 r.
Będzie można zlecać spółkom komunalnym odbiór śmieci
W rządowym projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej mają znaleźć sie przepisy pozwalające samorządom na zlecanie spółkom komunalnym zadań związanych z odbiorem śmieci - poinformował wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk.
15.09.2014 r.
Mało biogazowni
W całej Polsce istnieje tylko 55 biogazowni rolniczych, choć grunty rolne zajmują niemal połowę kraju. W ten sposób Polska nie wykorzystuje szansy na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska naturalnego oraz przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich.
15.09.2014 r.
Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych
Jednym z głównych celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 jest zwiększenie ilości przetwarzanych osadów ściekowych w procesach termicznych.
15.09.2014 r.
Ozonu przestało ubywać także nad Polską
Ogłoszony przez ONZ raport, który mówi o pierwszych oznakach regeneracji warstwy ozonowej w atmosferze, nie jest dla naukowców zaskoczeniem: również nad Polską ozonu przestało ubywać - mówi dr hab. Janusz Jarosławski z Instytutu Geofizyki PAN.
15.09.2014 r.
Forum Recyklingu 2014
Zapraszamy na FORUM RECYKLINGU (14-16 października 2014 r., Poznań) podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, Pawilon 5A.
12.09.2014 r.
Plac zabaw i kynopark
W Bydgoszczy rozpisany został przetarg na zagospodarowanie kolejnego fragmentu terenów pomiędzy ulicami Kossaka i Gersona. Po parkingu dobudowany zostanie plac zabaw, wybieg dla psów (kynopark) i siłownia zewnętrzna.
12.09.2014 r.
Mazowsze: nabór na ścieki i kanalizację
We wrześniu na Mazowszu ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych w ramach RPO. W puli konkursu jest 9 mln euro. Skierowany jest on do aglomeracji ściekowych poniżej 15 tys. mieszkańców.
11.09.2014 r.
NIK: samorządy na Podlasiu źle realizują politykę przestrzenną
Działania samorządu podlaskiego dotyczące lokalizacji inwestycji nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych - twierdzi w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli.
11.09.2014 r.
Zerwana umowa
Świętochłowice odstąpiły od umowy zawartej z wykonawcą rewitalizacji stawu Kalina. Według magistratu, wykonawca nie wywiązywał się z harmonogramu prac.
Artykuł promocyjny
Zarządzanie geoprzestrzenne ProjectWise rozszerza możliwości wyszukiwania dokumentów Wydziału Wodociągów Miasta Filadelfia
Miasto oszczędza 30 000 USD za każdym razem, gdy plik CAD ProjectWise jest lokalizowany i wykorzystywany ponownie zamiast tworzony od nowa.
Odpady i recykling
15.09.2014 r.
Będzie można zlecać spółkom komunalnym odbiór śmieci
W rządowym projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej mają znaleźć sie przepisy pozwalające samorządom na zlecanie spółkom komunalnym zadań związanych z odbiorem śmieci - poinformował wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk.
15.09.2014 r.
Forum Recyklingu 2014
Zapraszamy na FORUM RECYKLINGU (14-16 października 2014 r., Poznań) podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, Pawilon 5A.
10.09.2014 r.
Sosnowiec: mniej śmieci trafi na składowisko
W poniedziałek uroczyście zainaugurował prace Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zakład jest jednym z elementów Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Koszt realizacji całego Projektu wynosi 101 mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Funduszu Spójności z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.