Eko-kalendarium
I Konferencja Naukowo-Techniczna "Ozon w Polsce"
Data rozpoczęcia imprezy: 20.11.2014 r.

XIII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’14
Data rozpoczęcia imprezy: 25.11.2014 r.

Konferencja regionalna
„Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”
Data rozpoczęcia imprezy: 25.11.2014 r.

Debata publiczna
„OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej”
Data rozpoczęcia imprezy: 25.11.2014 r.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „UKŁADY KOGENERACJI – WOD-KAN – 2014”
Data rozpoczęcia imprezy: 26.11.2014 r.

Felietony
30.10.2014 r.
In house? Po pierwsze - konkurencyjność
Dyskusja, która rozgorzała w temacie zamówień „in house” w gospodarce odpadami, wymaga osobnego komentarza. Chciałbym na...
30.10.2014 r.
Nie jesteśmy poborcami podatków
Nad branżą krąży widmo. Widmo powszechnych, ujednoliconych opłat za służebność przesyłu. Rodząca się w bólach od dwóch lat...
30.10.2014 r.
Jak żyć?
Zaczęła się prawdziwa jesień. Przed nami Envicon, Kongres Wodociągowców i wybory samorządowe, nie mówiąc już o innych...
30.10.2014 r.
Węglowa autarkia – bezpieczna energia dla każdego?
W sierpniu br. rząd zaprezentował nowy, wstępny projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Społeczeństwo dostało dwa tygodnie na...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    20.11.2014 r.
Wrocław: odnowione fragmenty kamienicy z XVI w.
Fragmenty nieistniejącej już renesansowej kamienicy z ul. Łaciarskiej 11 we Wrocławiu można oglądać pod Muzeum Architektury od wielu lat. Jednak teraz zostały odrestaurowane na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej i odzyskały dawny blask. Widać wszystkie niezwykłe szczegóły i zdobienia.
20.11.2014 r.
Czy wiesz, kim jest Dymski?
Jak walczyć z Dymonami? Reaguj na to co widzisz – spot kampanii Misja Emisja.
20.11.2014 r.
Polacy chcą być ekologiczni
Większość z Polaków praktykuje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), nie marnuje i chroni wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa energii (96,9%) - wynika z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS.
19.11.2014 r.
Oszczędzanie energii i wody słabą stroną małych i średnich firm
Tylko niecałe 6 proc. małych i średnich firm bada wpływ swojej działalności na środowisko, a 40 proc. nie podjęło żadnych działań w celu ochrony środowiska. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że proekologiczne zachowania mogą przynieść im znaczne oszczędności. Powoli ulega to jednak zmianie.
19.11.2014 r.
Szpitale tracą miliony
Polskie szpitale marnują ok. 100 mln zł rocznie przez przepisy związane z utylizacją odpadów medycznych. Zgodnie z ustawą tego typu odpady muszą być spalane w województwie, w którym zostały wytworzone, przez co w wielu regionach powstały monopole. Tam, gdzie jest konkurencja, szpitale płacą nawet trzykrotnie mniej za utylizację.
17.11.2014 r.
Dofinansowanie na oczyszczalnie i ścieki
20 milionów euro na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Ruszył nowy konkurs na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.
17.11.2014 r.
Praktyka w funkcjonowaniu instalacji regionalnych
Forum eksploatatorów RIPOK to spotkanie skierowane do eksploatatorów oraz osób planujących rozbudowę instalacji. Ma na celu zaangażowanie wszystkich przedstawicieli RIPOK-ów w bezpośredni dialog.
14.11.2014 r.
Gdynia: rusza program odławiania dzików
Niemal połowę powierzchni Gdyni zajmują lasy. To wielki atut, choć sąsiedztwo ludzi i świata przyrody czasem powoduje niedogodności, jak w przypadku dzików, które notorycznie odwiedzają osiedla w poszukiwaniu pożywienia.
Artykuł promocyjny
Zarządzanie geoprzestrzenne ProjectWise rozszerza możliwości wyszukiwania dokumentów Wydziału Wodociągów Miasta Filadelfia
Miasto oszczędza 30 000 USD za każdym razem, gdy plik CAD ProjectWise jest lokalizowany i wykorzystywany ponownie zamiast tworzony od nowa.
Odpady i recykling
19.11.2014 r.
Oszczędzanie energii i wody słabą stroną małych i średnich firm
Tylko niecałe 6 proc. małych i średnich firm bada wpływ swojej działalności na środowisko, a 40 proc. nie podjęło żadnych działań w celu ochrony środowiska. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że proekologiczne zachowania mogą przynieść im znaczne oszczędności. Powoli ulega to jednak zmianie.
19.11.2014 r.
Szpitale tracą miliony
Polskie szpitale marnują ok. 100 mln zł rocznie przez przepisy związane z utylizacją odpadów medycznych. Zgodnie z ustawą tego typu odpady muszą być spalane w województwie, w którym zostały wytworzone, przez co w wielu regionach powstały monopole. Tam, gdzie jest konkurencja, szpitale płacą nawet trzykrotnie mniej za utylizację.
12.11.2014 r.
Senackie poprawki do ustawy śmieciowej
Senat przyjął z 19 poprawkami nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie dwóch projektów poselskich.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.