Eko-kalendarium
XVIII Konferencja
Kompleksowa gospodarka odpadami
Data rozpoczęcia imprezy: 02.09.2014 r.

Konferencja
„SEGREGUJMY – ŚWIAT RATUJMY”
Data rozpoczęcia imprezy: 06.09.2014 r.

Polski Kongres Energii Odnawialnej
Data rozpoczęcia imprezy: 08.09.2014 r.

Warsztaty Szkoleniowe
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja
Data rozpoczęcia imprezy: 09.09.2014 r.

Warsztaty
Odpady Wydobywcze
Klasyfikacja, składowanie, monitorowanie, produkty uboczne
Data rozpoczęcia imprezy: 09.09.2014 r.

Felietony
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...
21.07.2014 r.
Czy „oszołom” może być partnerem?
Pozarządowe organizacje ekologiczne wśród samorządowców mają generalnie kiepską opinię. „Oszołomy”,...
25.06.2014 r.
Liczy się jakość
Dzisiaj chcę napisać o jakości. Proszę się nie bać – nie chodzi mi o ISO, TQM czy też inne systemy. Pochylam się nad tym tematem już...
25.06.2014 r.
Wsparcie dla OZE jako pomoc publiczna
Obowiązujący w Polsce system prawny, w tym w szczególności ustawa Prawo energetyczne, kompleksowo reguluje kwestię rozwoju odnawialnych...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    02.09.2014 r.
Masterplany dla Wisły i Odry
Rząd przyjął tzw. "masterplany" dla dorzeczy Wisły i Odry. To dokumenty zwierające zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 r. dla obszarów dorzeczy wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.
02.09.2014 r.
Konin: spalarnia w budowie
W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin i miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego.
02.09.2014 r.
Węgorzewo: rozbudowa oczyszczalni
W Węgorzewie podpisano umowę o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Węgorzewo. Rozbudowa oczyszczalni jest największą inwestycją gminy w ostatnim czasie.
02.09.2014 r.
NIK o hałasie w miastach
Od 2012 roku w Polsce obowiązują nowe normy dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego: dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają 70 dB. Z dnia na dzień, po wprowadzeniu nowych przepisów, spadła drastycznie liczba mieszkańców miast zagrożonych uciążliwymi odgłosami oraz ilość miejsc wymagających ochrony akustycznej. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby hałas w ciągu dnia nie przewyższał 55 dB.
01.09.2014 r.
Zakłady termicznego przekształcania odpadów w Polsce
Do końca 2015 roku w Polsce ma stanąć sześć spalarni odpadów. Niepowtarzalną okazją do zapoznania się ze stanem zaawansowania budowy krajowych ZTPOK-ów będzie XI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - 4-6 listopada 2014 r. w Bydgoszczy.
01.09.2014 r.
Odkurzacze z limitem
Wprowadzane do sprzedaży nowe odkurzacze od dziś muszą mieć etykiety energetyczne, na wzór tych, które znajdują się na pralkach czy lodówkach. Dzięki temu konsument dowie się, ile energii zużywa sprzęt, który zamierza kupić. Dodatkowo unijne wymogi określają maksymalną moc odkurzacza na 1600 W oraz inne parametry skuteczności.
01.09.2014 r.
Polska wciąż będzie bazować na węglu
Do dziś można zgłaszać uwagi w ramach wstępnych konsultacji społecznych „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”. Przygotowany przez zespół ekspertów na zlecenie resortu gospodarki dokument zakłada, że miks energetyczny będzie w dalszym ciągu w większości oparty na węglu.
01.09.2014 r.
Wypromuj rower we Wrocławiu!
Wrocławski magistrat ogłasza konkursu na najlepszą koncepcję kampanii promującej rower jako środek transportu. I nie chodzi tu o billboardy, plakaty i inne wielokrotnie wykorzystywane już pomysły - Urząd Miejski liczy na oryginalne projekty, z których najlepszy zostanie nagrodzony i zrealizowany w przyszłym roku.
01.09.2014 r.
Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych
Jednym z głównych celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 jest zwiększenie ilości przetwarzanych osadów ściekowych w procesach termicznych.
Artykuł promocyjny
26.06.2014 r.
Wiosnę z Budoskopem spędziliśmy na zachodzie. Wrocław (22.05.2014) Szczecin (11.06.2014) i Poznań (12.06.2014)
Tak jak i rok, my również jesteśmy już na półmetku realizacji cyklu „Budoskop – Warsztat Architekta – Meeting with innovation”. Wiosenne spotkania spędziliśmy na zachodzie naszego kraju, aby od jesieni przenieść się na wschód.
Odpady i recykling
02.09.2014 r.
Konin: spalarnia w budowie
W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin i miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego.
28.08.2014 r.
Prawdziwi faceci segregują śmieci!
Promowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez lekką formę zabawy- konkursu dla mieszkańców na hasło odpadowe to pomysł Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
28.08.2014 r.
XVIII konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”
Dokąd zmierza gospodarka odpadami w Polsce? Jaki model wyłoni się z „rewolucji odpadowej”? Jakie technologie przetwarzania odpadów komunalnych zdominują rynek? Jak poukłada się poprzetargowa mapa Polski? Te wszystkie ważne pytania padną w Iławie.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.