Eko-kalendarium
Bezpłatne szkolenie finansowane z EFS
OZE / FOTOWOLTAIKA / DOTACJE
Data rozpoczęcia imprezy: 28.07.2014 r.

Webinarium
"Ustawa kogeneracyjna. Charakterystyka i zasady działania systemu wsparcia."
Data rozpoczęcia imprezy: 20.08.2014 r.

Wystawa Zieleń to życie
Data rozpoczęcia imprezy: 28.08.2014 r.

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji
Data rozpoczęcia imprezy: 29.08.2014 r.

Mistrzostwa Europy we wspinaczce drzewnej
Data rozpoczęcia imprezy: 29.08.2014 r.

Felietony
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...
21.07.2014 r.
Czy „oszołom” może być partnerem?
Pozarządowe organizacje ekologiczne wśród samorządowców mają generalnie kiepską opinię. „Oszołomy”,...
25.06.2014 r.
Liczy się jakość
Dzisiaj chcę napisać o jakości. Proszę się nie bać – nie chodzi mi o ISO, TQM czy też inne systemy. Pochylam się nad tym tematem już...
25.06.2014 r.
Wsparcie dla OZE jako pomoc publiczna
Obowiązujący w Polsce system prawny, w tym w szczególności ustawa Prawo energetyczne, kompleksowo reguluje kwestię rozwoju odnawialnych...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    29.07.2014 r.
Ekoodpowiedzialni w biznesie
Firmy, które w swoim rozwoju uwzględniają aspekt ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań to potencjalni uczestnicy konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” realizowanego przez firmę Abrys.
29.07.2014 r.
Globalny rynek energii słonecznej wciąż rośnie
Coraz większy nacisk na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń napędza globalny rynek energii słonecznej. Sprzyjające prawodawstwo oraz potrzeba zwiększenia samowystarczalności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, to główne czynniki, które wspomogą szybki wzrost rynku energii słonecznej.
28.07.2014 r.
Wrocław - ścieżki rekreacyjne
Nowe ścieżki rowerowe i miejsca spacerowe nad rzeką - do końca roku ma powstać nad Odrą infrastruktura dla mieszkańców.
28.07.2014 r.
Wymagania zużycia energii
Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Rządowy projekt ustawy przyjęty przez Sejm wykonuje prawo Unii Europejskiej oraz udoskonala funkcjonujący w Polsce system oceny energetycznej budynków.
25.07.2014 r.
Ciepło, cieplej… ciepłownia!
Ponad połowa mieszkańców Polski nie korzysta z miejskich sieci ciepłowniczych, wykorzystując do ogrzania swoich domów i mieszkań małe kotłownie bądź instalacje grzewcze, negatywnie oddziałujące na środowisko.
25.07.2014 r.
Jaka przyszłość OZE?
Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
24.07.2014 r.
Nowoczesny ZZO w Kamieńsku już za rok
Na terenie składowiska w Ruszczynie, gm. Kamieńsk wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który zacznie działać w przyszłym roku.
24.07.2014 r.
Jaki program dla miast?
72 proc. ludności UE mieszka w miastach, których dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio - ponad dwie trzecie wszystkich unijnych polityk. Dlatego KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju miast.
24.07.2014 r.
Targi Komtechnika: szerzej o gospodarce komunalnej
Tegoroczna ekspozycja targów KOMTECHNIKA (14-17.10.2014) w Poznaniu harmonijnie łączyć się będzie z częścią POLEKO poświęconą tematyce odpadów i recyklingu.
Artykuł promocyjny
26.06.2014 r.
Wiosnę z Budoskopem spędziliśmy na zachodzie. Wrocław (22.05.2014) Szczecin (11.06.2014) i Poznań (12.06.2014)
Tak jak i rok, my również jesteśmy już na półmetku realizacji cyklu „Budoskop – Warsztat Architekta – Meeting with innovation”. Wiosenne spotkania spędziliśmy na zachodzie naszego kraju, aby od jesieni przenieść się na wschód.
Odpady i recykling
24.07.2014 r.
Nowoczesny ZZO w Kamieńsku już za rok
Na terenie składowiska w Ruszczynie, gm. Kamieńsk wmurowano kamień węgielny pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który zacznie działać w przyszłym roku.
24.07.2014 r.
Targi Komtechnika: szerzej o gospodarce komunalnej
Tegoroczna ekspozycja targów KOMTECHNIKA (14-17.10.2014) w Poznaniu harmonijnie łączyć się będzie z częścią POLEKO poświęconą tematyce odpadów i recyklingu.
22.07.2014 r.
Nowelizacja ustawy śmieciowej - trwają prace w Sejmie
Sejmowa podkomisja zakończyła wczoraj prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o własności lokali. Dziś Komisja Ochrony Środowiska rozpatrzy sprawozdanie z prac podkomisji.
Wodociągi-Kanalizacja
23.06.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.