Eko-kalendarium
Konferencja „Środowisko Informacji”
Data rozpoczęcia imprezy: 01.10.2014 r.

V seminarium "Energetyka wiatrowa Dzisiaj i Jutro"
Data rozpoczęcia imprezy: 03.10.2014 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych"
Data rozpoczęcia imprezy: 06.10.2014 r.

VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS
Data rozpoczęcia imprezy: 08.10.2014 r.

X Konferencja Naukowo-Techniczna "Zieleń miejska - Naturalne bogactwo miasta. Kierunki zmian terenów zieleni w miastach."
Data rozpoczęcia imprezy: 08.10.2014 r.

Felietony
16.09.2014 r.
„Mała” nowelizacja, ale zmiany istotne
Pierwsze posiedzenie naszej Podkomisji po wakacjach, poświęcone analizie wniosków strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i...
16.09.2014 r.
Po co ta ekologia?
Zdaję sobie sprawę, iż – stawiając takie pytanie – narażam się na zarzut, że przecież już wszystko wiadomo: przeciwnicy ekologii...
16.09.2014 r.
Gonitwa myśli
Jak czujecie się po wakacjach? Jakie są wasze wrażenia z podróży? Co tym razem udało się zobaczyć? Myślę, że każdy z nas nawet...
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    01.10.2014 r.
Gruba Kaśka ma pięćdziesiąt lat
Pięćdziesięciolecie największej studni infiltracyjnej w Europie stojącej w nurcie rzeki – „Grubej Kaśki”, było okazją do wizytacji trwającej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody „Praga” o nowoczesną technologię ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym.
01.10.2014 r.
Gdańsk: lektryczne auta i stacje ładowania
Cztery fabrycznie nowe samochody elektryczne, trzy ogólnodostępne stacje ładowania takich pojazdów. Takim eko-bilansem drogowym zamknie się 2014 rok w Gdańsku.
01.10.2014 r.
Nowa inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna
Spółka Sądeckie Wodociągi podpisała umowę na realizację nowej inwestycji w Przysietnicy i Barcicach. Powstanie tam 20 kilometrów sieci wodociągowej i 15 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Kontrakt opiewa na kwotę prawie 13,5 mln zł.
01.10.2014 r.
Pierwszy ekologiczny basen w Polsce
W Świętochłowicach (woj. śląskie) otwarto pierwszy w Polsce w pełni ekologiczny basen z naturalnie filtrowaną wodą, która nie zawiera chloru. Z obiektu można korzystać także w chłodniejsze dni, ponieważ wodę podgrzewa system kolektorów słonecznych.
01.10.2014 r.
Forum Recyklingu 2014
Zapraszamy na FORUM RECYKLINGU (14-16 października 2014 r., Poznań) podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, Pawilon 5, sektor B.
01.10.2014 r.
Wrocław: nowe stacje naprawy rowerów
Spadł łańcuch, poluzowało się koło, a może uciekło powietrze z opon? Takie awarie praktycznie codziennie przytrafiają się rowerzystom. Takie usterki teraz można szybko i sprawnie usunąć przy samoobsługowych stacjach naprawy rowerów IBOMBO. Dwie nowe stanęły we Wrocławiu przed Parkiem Handlowym Auchan Bielany.
30.09.2014 r.
Trzy konkursy
10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi - ruszyły trzy nowe konkursy na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.
30.09.2014 r.
W styczniu decyzje tracą ważność
23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
30.09.2014 r.
Największa w Polsce elektrownia słoneczna
Największą w Polsce farmę fotowoltaiczną otwarto pod Gubinem (woj. lubuskie). Składa się ona blisko 6 tys. paneli solarnych będzie miała moc 1,504 MW. Inwestycja jest pierwszym etapem budowy zespołu trzech tego typu elektrowni.
Artykuł promocyjny
Zarządzanie geoprzestrzenne ProjectWise rozszerza możliwości wyszukiwania dokumentów Wydziału Wodociągów Miasta Filadelfia
Miasto oszczędza 30 000 USD za każdym razem, gdy plik CAD ProjectWise jest lokalizowany i wykorzystywany ponownie zamiast tworzony od nowa.
Odpady i recykling
01.10.2014 r.
Forum Recyklingu 2014
Zapraszamy na FORUM RECYKLINGU (14-16 października 2014 r., Poznań) podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, Pawilon 5, sektor B.
30.09.2014 r.
Trzy konkursy
10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi - ruszyły trzy nowe konkursy na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.
30.09.2014 r.
W styczniu decyzje tracą ważność
23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.