Eko-kalendarium
XIII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’14
Data rozpoczęcia imprezy: 25.11.2014 r.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „UKŁADY KOGENERACJI – WOD-KAN – 2014”
Data rozpoczęcia imprezy: 26.11.2014 r.

VII Konferencja Techniczna
"Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych"
Data rozpoczęcia imprezy: 27.11.2014 r.

Gwarancje pochodzenia energii odnawialnej - regulacje, wytwarzanie, obrót
Data rozpoczęcia imprezy: 27.11.2014 r.

Szkolenie
„Segregujmy na serio”
Data rozpoczęcia imprezy: 27.11.2014 r.

Felietony
30.10.2014 r.
In house? Po pierwsze - konkurencyjność
Dyskusja, która rozgorzała w temacie zamówień „in house” w gospodarce odpadami, wymaga osobnego komentarza. Chciałbym na...
30.10.2014 r.
Nie jesteśmy poborcami podatków
Nad branżą krąży widmo. Widmo powszechnych, ujednoliconych opłat za służebność przesyłu. Rodząca się w bólach od dwóch lat...
30.10.2014 r.
Jak żyć?
Zaczęła się prawdziwa jesień. Przed nami Envicon, Kongres Wodociągowców i wybory samorządowe, nie mówiąc już o innych...
30.10.2014 r.
Węglowa autarkia – bezpieczna energia dla każdego?
W sierpniu br. rząd zaprezentował nowy, wstępny projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Społeczeństwo dostało dwa tygodnie na...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    25.11.2014 r.
Europejski Tydzień Redukcji Odpadów
Trwa szósty z kolei, doroczny Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Jego uczestnicy zwrócą szczególną uwagę na odpady żywnościowe. W tym czasie odbędzie się ponad 9000 akcji zorganizowanych przez władze publiczne, podmioty prywatne, szkoły i obywateli, którym zależy na ochronie środowiska i lepszym zagospodarowaniu zasobów.
25.11.2014 r.
Ekoświadomość Polaków rośnie
Polacy są coraz bardziej świadomi ekologicznie. Ponad 90% z nas segreguje śmieci, chroni przyrodę, oszczędza wodę oraz energię - wynika z ogólnopolskiego badania opinii społecznej przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014 dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
24.11.2014 r.
Dziennikarze dla klimatu
Już po raz drugi, w konkursie „Dziennikarze dla klimatu”, nagrodzono najlepsze prace popularyzujące wśród społeczeństwa tematykę ochrony klimatu. Uroczysta gala wręczenia nagród obyła się 19 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył minister środowiska Maciej Grabowski.
24.11.2014 r.
Warszawa: umowa na rozbudowę spalarni
Warszawa podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w sprawie rozbudowy i utrzymania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. spalarni. Do 2019 r. jej przepustowość zwiększy się o ponad 750%, tj. z 40 tys. do 305,2 tys. ton w skali roku.
24.11.2014 r.
Orli Staw: symulacja pożaru
18 listopada w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie wybuchł symulowany pożar. Akcja była elementem ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych zorganizowanych na terenie zakładu. Brały w niej udział jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, OSP Kamień, OSP Przespolew oraz OSP Morawin.
20.11.2014 r.
Wrocław: odnowione fragmenty kamienicy z XVI w.
Fragmenty nieistniejącej już renesansowej kamienicy z ul. Łaciarskiej 11 we Wrocławiu można oglądać pod Muzeum Architektury od wielu lat. Jednak teraz zostały odrestaurowane na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej i odzyskały dawny blask. Widać wszystkie niezwykłe szczegóły i zdobienia.
20.11.2014 r.
Czy wiesz, kim jest Dymski?
Jak walczyć z Dymonami? Reaguj na to co widzisz – spot kampanii Misja Emisja.
20.11.2014 r.
Polacy chcą być ekologiczni
Większość z Polaków praktykuje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), nie marnuje i chroni wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa energii (96,9%) - wynika z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS.
Artykuł promocyjny
Zarządzanie geoprzestrzenne ProjectWise rozszerza możliwości wyszukiwania dokumentów Wydziału Wodociągów Miasta Filadelfia
Miasto oszczędza 30 000 USD za każdym razem, gdy plik CAD ProjectWise jest lokalizowany i wykorzystywany ponownie zamiast tworzony od nowa.
Odpady i recykling
25.11.2014 r.
Europejski Tydzień Redukcji Odpadów
Trwa szósty z kolei, doroczny Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Jego uczestnicy zwrócą szczególną uwagę na odpady żywnościowe. W tym czasie odbędzie się ponad 9000 akcji zorganizowanych przez władze publiczne, podmioty prywatne, szkoły i obywateli, którym zależy na ochronie środowiska i lepszym zagospodarowaniu zasobów.
24.11.2014 r.
Warszawa: umowa na rozbudowę spalarni
Warszawa podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w sprawie rozbudowy i utrzymania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. spalarni. Do 2019 r. jej przepustowość zwiększy się o ponad 750%, tj. z 40 tys. do 305,2 tys. ton w skali roku.
24.11.2014 r.
Orli Staw: symulacja pożaru
18 listopada w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie wybuchł symulowany pożar. Akcja była elementem ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych zorganizowanych na terenie zakładu. Brały w niej udział jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, OSP Kamień, OSP Przespolew oraz OSP Morawin.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.