Eko-kalendarium
Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE 2014
Data rozpoczęcia imprezy: 28.10.2014 r.

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo - Kanalizacyjnej HydroSilesia 2014
Data rozpoczęcia imprezy: 28.10.2014 r.

VI Konferencja
Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów
Data rozpoczęcia imprezy: 28.10.2014 r.

VI Kongres Wodociągowców Polskich
Data rozpoczęcia imprezy: 28.10.2014 r.

II edycja Konferencji KOGENERACJA - praktyczne aspekty inwestycji
Data rozpoczęcia imprezy: 30.10.2014 r.

Felietony
16.09.2014 r.
„Mała” nowelizacja, ale zmiany istotne
Pierwsze posiedzenie naszej Podkomisji po wakacjach, poświęcone analizie wniosków strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i...
16.09.2014 r.
Po co ta ekologia?
Zdaję sobie sprawę, iż – stawiając takie pytanie – narażam się na zarzut, że przecież już wszystko wiadomo: przeciwnicy ekologii...
16.09.2014 r.
Gonitwa myśli
Jak czujecie się po wakacjach? Jakie są wasze wrażenia z podróży? Co tym razem udało się zobaczyć? Myślę, że każdy z nas nawet...
21.07.2014 r.
Nareszcie śmieci zaczęły obchodzić wszystkich
W lipcu mija dokładnie rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami i przy tej okazji można pokusić się o mały bilans zysków i...

Serwis informacyjny

Serwis informacyjny »     Odpady i recykling »     Woda i ścieki »     Zieleń i architektura »     Czysta energia »     Ochrona klimatu »    23.10.2014 r.
O spalarniach w międzynarodowym gronie
W pierwszym tygodniu listopada odbędzie się w Bydgoszczy XI Międzynarodowa Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów - od planów do realizacji.
23.10.2014 r.
Praktyka w funkcjonowaniu instalacji regionalnych
Forum eksploatatorów RIPOK to spotkanie skierowane do eksploatatorów oraz osób planujących rozbudowę instalacji. Ma na celu zaangażowanie wszystkich przedstawicieli RIPOK-ów w bezpośredni dialog.
22.10.2014 r.
Szachowe mistrzostwa
Na początku października w Katowicach odbyły się VI Mistrzostwa Polski w Szachach Pracowników Firm Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Organizatorem imprezy były Katowickie Wodociągi S.A. oraz Klub Szachowy HETMAN w Katowicach.
21.10.2014 r.
Wrocław: nowa umowa na rowery
30 listopada wygasa roczna umowa na obsługę systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego, która została podpisana ze spółką Nextbike Polska. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na kolejne lata.
20.10.2014 r.
Nowa wiceprezes NFOŚiGW
Minister środowiska Maciej Grabowski zdecydował o powołaniu Doroty Zawadzkiej-Stępniak na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. przedsięwzięć środowiskowych.
17.10.2014 r.
KE vs. Polska w sprawie recyklingu pojazdów
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja ma wątpliwości co do realizacji przez Polskę wymaganego systemu zbierania i recyklingu.
17.10.2014 r.
Kraków stawia na recykling
W Krakowie powstaje nowoczesna Ekospalarnia, która będzie ostatnim i bardzo ważnym elementem krakowskiego systemu gospodarki odpadami. Trzeba jednak pamiętać, że na system ten – oprócz Ekospalarni – składa się „Centrum Ekologiczne Barycz" działające przy ulicy Krzemienieckiej.
16.10.2014 r.
XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2014 - galeria zdjęć
13 pażdziernika w Poznaniu podczas uroczystej Gali firma Abrys nagrodziła osoby i instytucje, które swoimi działaniami szczególnie przyczyniły się do poprawy stanu środowiska w naszym kraju. Galę poprowadził Marcin Prokop, a wieczór uświetnił koncert Małgorzaty Ostrowskiej.
16.10.2014 r.
NIK sprawdzi składowiska odpadów
W Polsce wciąż funkcjonuje kilkadziesiąt składowisk odpadów, które nie spełniają unijnych wymogów. Teoretycznie wszystkie powinny być już zamknięte i poddane rekultywacji. To jednak kosztowny proces, na który wielu gmin nie stać. Nie wszystkie są też przekonane, że składowiska rzeczywiście powinny zostać zamknięte. Sprawą zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli.
16.10.2014 r.
Ozon w Polsce - konferencja
Jeszcze tylko do końca października można zgłaszać swój udział w I Konferencji Naukowo-Technicznej "Ozon w Polsce". Nowoczesne rozwiązania z zakresu wytwarzania ozonu w ozonatorach hybrydowych, mieszania ozonu z wodą w wielostopniowych kolumnach kontaktowych oraz opomiarowania i sterowania wszystkimi procesami będą przedmiotem wystąpień naukowców i oraz inżynierów projektujących i eksploatujących instalacje ozonowe.
15.10.2014 r.
Rynek odpadów komunalnych - raport
Około 3,3 mld zł warty jest rynek odpadów w Polsce – wynika z szacunków zaprezentowanych podczas targów POLEKO w Poznaniu.
15.10.2014 r.
Jak wydać 25 mld na rewitalizację miast
Wciąż nie ma precyzyjnej strategii przeznaczenia 25 mld zł na rewitalizację miast zapowiedzianych przez rząd ponad rok temu. Związek Miast Polskich zapowiada, że będzie promował najlepsze inicjatywy, by jak najlepiej wydać te fundusze.
15.10.2014 r.
Pół miliona euro dla gminy
Nawet pół miliona euro mogą otrzymać do końca przyszłego roku gminy, które zdecydują się na budowę inteligentnych sieci energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy na ten cel łącznie 17 mln euro z unijnych środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Artykuł promocyjny
Zarządzanie geoprzestrzenne ProjectWise rozszerza możliwości wyszukiwania dokumentów Wydziału Wodociągów Miasta Filadelfia
Miasto oszczędza 30 000 USD za każdym razem, gdy plik CAD ProjectWise jest lokalizowany i wykorzystywany ponownie zamiast tworzony od nowa.
Odpady i recykling
23.10.2014 r.
O spalarniach w międzynarodowym gronie
W pierwszym tygodniu listopada odbędzie się w Bydgoszczy XI Międzynarodowa Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów - od planów do realizacji.
17.10.2014 r.
Kraków stawia na recykling
W Krakowie powstaje nowoczesna Ekospalarnia, która będzie ostatnim i bardzo ważnym elementem krakowskiego systemu gospodarki odpadami. Trzeba jednak pamiętać, że na system ten – oprócz Ekospalarni – składa się „Centrum Ekologiczne Barycz" działające przy ulicy Krzemienieckiej.
16.10.2014 r.
NIK sprawdzi składowiska odpadów
W Polsce wciąż funkcjonuje kilkadziesiąt składowisk odpadów, które nie spełniają unijnych wymogów. Teoretycznie wszystkie powinny być już zamknięte i poddane rekultywacji. To jednak kosztowny proces, na który wielu gmin nie stać. Nie wszystkie są też przekonane, że składowiska rzeczywiście powinny zostać zamknięte. Sprawą zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli.
Wodociągi-Kanalizacja
18.08.2014 r.
Branżowe ABC
"Branżowe ABC” to skrót wybranych treści z wydawanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi-Polskie” Zeszytów Branżowych. Na łamach publikacji są opracowywane i wyjaśniane problemy, które sygnalizują członkowie Izby. Dotyczą one istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagadnień prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i podatkowych. Rubryka „Branżowe ABC” od 2010 r. publikowana była na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, teraz ukazuje się cyklicznie w portalu komunalny.pl.
Książki polecane
Suplement. Podręcznik ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Najnowsza publikacja IGWP stanowi kontynuację wydanego wcześniej „Podręcznika ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Tunele wieloprzewodowe dawniej i dziś
Po raz pierwszy tematyka tuneli wieloprzewodowych została podjęta przez zespół autorski Kuliczkowski, Madryas w 1989 r., kiedy nakładem Politechniki Świętokrzyskiej został wydany skrypt pt. „Tunele wieloprzewodowe”.
Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych
Technologia odzysku ciepła ze ścieków została przedstawiona w publikacji jako jedna z możliwości zmniejszenia zależności gospodarek państwowych od paliw kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Czasopisma polecane
Przegląd Komunalny
Największy w Polsce miesięcznik z zakresu gospodarki komunalnej
Recykling
Najbardziej aktualne rozwiązania w gospodarce odpadami w Polsce i Europie
Czysta Energia
Wszystko o odnawialnych źródłach energii i przyjaznej środowisku energetyce
Wodociągi - Kanalizacja
Najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne w teorii i praktyce
Zieleń Miejska
Miesięcznik poruszający tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.