Strona główna >  Artykuł promocyjny2 >  PGK Słupsk
PGK Słupsk

„Firma Przyjazna Środowisku”, „Mecenas Polskiej Ekologii” czy też nominacja do „Srebrnego Niedźwiedzia” w 2008 roku to tylko trzy wyróżnienia spośród wielu, którymi może poszczycić się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku.

Firma korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych, sprzętowych i organizacyjnych. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i dysponuje nowoczesnym zapleczem. Dzięki własnej aktywności, funduszom ochrony środowiska oraz wsparciu Unii Europejskiej zrealizowano trzy etapy „Kompleksowego Programu Segregacji Odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i pow. słupskiego”, w ramach którego powstały m.in. nowoczesne sortownie  tworzyw sztucznych, szkła i komunalnych odpadów zmieszanych oraz kwatera na balast. Zakupiony też został specjalistyczny sprzęt i 750 pojemników na surowce wtórne − w efekcie czego zwiększyła się ilość odpadów poddawanych segregacji  i przekazywanych do recyklingu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku to niewątpliwie regionalny i krajowy lider wśród specjalistycznych firm. Obszarem swojego działania obejmuje 12 gmin i 3 powiaty województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Świadczy usługi dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych w mieście i na wsi oraz mieszkańców bloków, domków jednorodzinnych i letniskowych. Służby PGK stanowią gwarancję estetyki miast i gmin. 

Firma nieustannie poszukuje coraz nowszych i bardziej efektywnych technologii oraz metod działania, by śmiało i z dużą odwagą realizować nowoczesne rozwiązania. Aktualnie jest m.in. realizowane zadanie pn.: „Recykling organiczny odpadów biodegradowalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k. Słupska na bazie pryzm energetycznych”. Głównym celem tego projektu jest ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych, poprzez zastosowanie recyklingu organicznego. Recykling organiczny będzie polegał na beztlenowej obróbce odpadów, które przy pomocy mikroorganizmów ulegną rozkładowi biologicznemu w warunkach kontrolowanych przez człowieka. Dodatkowe korzyści to ochrona atmosfery poprzez ujęcie biogazu, powstającego w procesie mineralizacji tych odpadów  oraz wykorzystanie materiału inertnego (obojętnego) do kształtowania skarp kwater eksploatacyjnych czy rekultywacji składowiska.

Już wkrótce powstanie nowoczesne Biuro Obsługi Klienta. To kolejny etap działania, które może stać się wizytówką firmy. W odpowiednio zaprojektowanych wydzielonych stanowiskach wykwalifikowani pracownicy obsłużą wszystkich zainteresowanych w miły i elegancki sposób. Zastosowanie nowoczesnego marketingu, polegającego na podmiotowym traktowaniu klienta i wysłuchaniu jego oczekiwań, a także rzetelnym ich spełnianiu teraz i w przyszłości może przynieść jeszcze więcej sukcesów firmie PGK.

Powodzenie wielu działań firmy w znacznej mierze zależy od sprzymierzeńców, tzw. otoczenia biznesu, którzy sekundując kreowaniu przez PGK dobrych koncepcji, przyczynią się do społecznej akceptacji misji przedsiębiorstwa. Jednak by uzyskać pożądany rezonans, trzeba te wizje właściwie przedstawić. Stąd jedną z nowych form pracy przedsiębiorstwa jest organizowanie sesji i spotkań ważnych gremiów (np. branżowe komisje radnych) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. W ostatnim czasie odbyły się tam dwa spotkania: Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego oraz posiedzenie Rady Gminy Dębnica Kaszubska. Goście zwiedzali składowisko odpadów, sortownię odpadów zmieszanych, tworzyw sztucznych i szkła, zapoznając się z nowoczesnymi metodami unieszkodliwiania odpadów i odzysku biogazu.

W ramach poszukiwań i działań wybiegających zdecydowanie w przyszłość firma nawiązała współpracę z czołowymi przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. ze Szwecji, Kanady i Polski. Przedsiębiorstwa te wykorzystują najbardziej innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki komunalnej. Te nowe formy miałyby pomóc minimalizować np. opłaty za korzystanie ze środowiska czy też zmniejszyć koszty transportu, jak również poprawić warunki pracy w przedsiębiorstwie.

Zakres oddziaływania firmy to także kampanie informacyjno-reklamowe, budowanie trwałego wizerunku przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. PGK w Słupsku dąży do tego, by marka firmy kojarzyła się z rzetelnym i wiarygodnym partnerem w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, by każdy słupszczanin postrzegał firmę jako nowoczesną i dbającą o to, co najcenniejsze dla nas wszystkich − środowisko naturalne.

Więcej informacji na stronie PGK Słupsk 

 

 Powrót      Drukuj      Wyślij znajomemu    
blog comments powered by Disqus

Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.